​​Vad är ett NC​​AGE?

NCAGE är ett unikt nummer för verksamheter. Likt SCB:s CFAR-nummer tilldelas det arbetsställen. 

NATO Commercial and Government Entity, förkortat NCAGE, är den primära referensen till verksamheter inom NATO Codification System (NCS).
Den tilldelas verksamheter som ska ha utbyte med medlemmar i NATO:s NCS, samt med den amerikanska staten.

Under ett NCAGE finns företagets/arbetsställets adress- och kontaktuppgifter, dess org.nr., samt klassificeringsinformation.

Svenska NCAGE utfärdas av Sveriges NCB, och NCAGE begäran görs genom NSPA:s verktyg: NCAGE Code Request Tool (nato.int)​.

Om Sy​stem for Award Management (SAM)

Verksamheter som ska ha utbyte med den amerikanska staten måste registrera sig i SAM. Denna process kan vara ganska tidsödande, ofta måste ansökaren korrigera initialt uppgivna data, och detta leder till långa ledtider i ansökningsprocessen.

Viktigt inna​​n du påbörjar SAM-processen!


Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd