FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

FMV Materielpublikationer

FMVs materielpublikationer är en del av den tekniska dokumentation som erfordras för en rationell underhållstjänst och användning av Försvarsmaktens materiel och förnödenheter.
Vid framtagning och fastställande av en materielpublikation krävs att vissa rutiner följs. Dessa beskrivs i regelverket nedan. Det finns även en lathund (öppnas i ny flik) för publikationsansvariga.
Hjälpmedel för produktion av materielpublikationer som återfinns på denna sida är:

  • DITO (Digitala Tekniska Order)
  • PMF (Produktionsmiljö MaterielFörteckningar)
  • FMV produktionsmiljö för bokpublikationer
  • MVIF (MaterielVård Inom Försvarsmakten)

Försvarsmakten har fastställt Försvarsmaktens Handbok Publikationer 2021. I handboken finns ingående beskrivningar av olika publikationstyper. Gällande materielpublikationer som Försvarsmakten har designansvar för i vidmakthållandeskedet pågår arbete för att klarlägga hur Försvarsmaktens styrningar ska bli gällande för FMV. Intill dessa att överenskommelse har nåtts gäller Regelverk FMV Materielpublikationer.

Alla nu gällande materielpublikationer redovisas i FMV's materielpublikationsförteckning. Tillkomna och upphävda publikationer redovisas i TUP som sammanställs utifrån fastställande-/upphävandebeslut samt avvecklingsskrivelser.

Under "Materielförteckningar" nedan finns länk till TIA MF för SFAP, FMV-portal och FMV's industrinät. I TIA MF presenteras fastställda sats- och tillbehörslistor samt reservdelskataloger. TIA MF uppdateras dagligen.

Under "Tekniska Order" nedan finns länk till DITO för SFAP, FMV-portal och FMV's industrinät. I DITO presenteras fastställda och upphävda tekniska order. DITO uppdateras dagligen.

Under "MVIF" nedan finns länk till MVIF. I MVIF presenteras gällande materielvårdsscheman.

Gällande beställning av materielpublikationer hänvisas till FMV bibliotek.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/mpub.png
Regelverket för FMV Materielpublikationer
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mpubNy flik
Tekniska Orderhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
Funktionsområdet Tekniska Order på FMV PLM.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/Sidor/Teknisk-order.aspxNy flik
TO-mallarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TO_lila_kugghj_150.png
Förteckning över TO-mallar i Word-format.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/to/Sidor/TO-mallar.aspxNy flik
https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/MViF.png
Innehåller info om MVIF och länk till MVIF-online.
Öppnas i ny flik.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/MViF/Sidor/Startsidemall.aspxNy flik
https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PMF_logo_150.png
Information om materielförteckningar och länkar till TIA
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/materielforteckningarNavigering på sidan
https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Papper_TUP.png
Tillkomna och upphävda publikationer baserat på fast-ställande-/upphävande-beslut samt avvecklingsskrivelser
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Delade%20dokument/Tillkomna_upphavda_publ.xlsNy flik
https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Papper_MPF.png
Alla fastställda aktuella materiel-publikationer
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Delade%20dokument/Materielpublikationsforteckning.xlsNy flik
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Bokpublikationer.png
Produktionsmiljö för FMV bokpublikationer
Produktionsmiljö för FMV bokpublikationerNy flik
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Tryckoriginal_pdf.png
Inleverans tryckoriginal - Rutin för att leverera in digitala tryckoriginal
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Tilltryckning.aspxNy flik
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Mtrlpublvmh_knapp.png
Nås endast av användare med med externt användarkonto eller SFAP.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Materielpublikationer%20VMH-skede/Sidor/Startsida.aspxNy flik
Markering sekretess och säkerhetsskyddsklass
Information om markering av sekretess och säkerhetskyddsklass
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Sekretessmärkning.aspxNy flik
S1000Dhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/S1000D_start.png
Information om S1000D och hur det används på FMV.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Startsidemall.aspxNy flik

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬