FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​Inleverans av tryckoriginal

Här beskrivs processen för inleverans av digitala tryckoriginal för materielpublikationer som inte finns i centrala system hos FMV (som instruktionsböcker, bruksanvisningar och reparationsböcker) och där FMV äger tryckoriginalet.
Inleverans behöver inte göras för materielvårdsscheman (finns i MVIF), Tekniska Order (finns i DITO) och materielförteckningar (SL, TL, RDK finns i PMF*). Materielförteckningar som inte finns i PMF** omfattas däremot.
Tryckoriginalen används för återanskaffning av materielpublikationer (tilltryckning).

Processen gäller inte för publikationer med hemligt innehåll.

När en publikations beställningspunkt är nådd, beställer RESMAT ÅTERANSKAFFNING FMLOG tilltryckning av erforderligt antal publikationer i PRIO.
Beställningen går till Grafisk Produktion som trycker eller anlitar underleverantör.
För att kunna genomföra tryckningen behöver Grafisk Produktion tryckoriginal och information om tryckformat.

Tryckoriginal 

I många fall är tryckoriginalen samma som levererats på CD sammanställd dokumentation, kontrollera dock att filen även innehåller omslag.
Kontrollera om aktuell CD sammanställd dokumentation finns i FMV digitala bibliotek, om aktuella publikationsutgåvor finns där räcker det med att ange information om tryckformat (tryckkort) samt hänvisning till aktuellt bibliotek (t ex digitala markbiblioteket) i tryckkortet.
Notera även att det behövs tryckoriginal och tryckkort för CD'n i sig: omslag, tryck på skivan, filstruktur (exempelvis som skivavbildningsfil alternativt förlaga att kopiera från) mm.

Tryckoriginal sparas på FMV Biblioteks server U:\ eller skickas med post.

 • För att spara tryckoriginal på FMV Biblioteks server:
   1. Kontrollera tillgång till och skrivrättigheter på serverplats U:\Bibliotek\INBOX\TRYCKORIGINAL\MS XXX (där XXX= det MS publikationen hör till)
    Kontakta FMV Bibliotek för att erhålla skrivbehörighet till mappen ..\TRYCKORIGINAL\MS XXX.
   2. Under mapp ..\TRYCKORIGINAL\MS XXX, skapa en ny mapp döpt efter publikationens förrådsbeteckning.
   3. Spara tryckoriginalen i den nya mappen.
     
 • För att skicka tryckoriginal med post:
   • Skicka som CD/DVD/USB eller motsvarande och märk försändelsen ”Tryckoriginal” till
    Externpost Internpost
    ​FMV Bibliotek
    11588
    Stockholm
    ​FMV Bibliotek, G:11
     

I de fall där tryckoriginal inte finns tillgängliga kan Grafisk Produktion kopiera från förlaga (exempelvis ett pliktexemplar från FBF). Kontakta deras funktionsbrevlåda gp@fmv.se för hjälp med detta.
Grafisk Produktion kan även analysera förlaga för att avgöra pappersvikter mm.

Kontrollera att materielpublikationsförteckningen har rätt uppgift om publikationens utgåva. Materielpublikationsförteckningen visar gällande materielpublikationer vilket baseras på inkomna fastställande-/upphävandebeslut samt avvecklingsskrivelser. Se även TUP och Regelverk FMV Materielpublikationer, aktivitet "fastställelse".
Det är endast den senaste utgåvan av tryckoriginalet som kommer att sparas på bibliotekets server, gamla utgåvor tas bort när nya läggs in.

Information om tryckformat

Format för tryckningen anges i tryckkort som skapas genom att klicka på "Nytt objekt" i listan nedan, och fylla i så mycket information som möjligt.
OBS! Du måste logga in i Sharepoint för att kunna lägga till objekt i listan, klicka på "logga in" längst upp till höger på denna sida. Informationen kan bara anges från en SFAP-dator.

 

Frågor gällande denna process besvaras genom FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd: verksamhetsstod@fmv.se

* Omslag för SL/TL var tidigare inte obligatoriskt i PMF utan togs fram utanför systemet. Om ni har tryckoriginal för omslag (antingen separat eller som del av komplett-pdf för materielförteckningen) kan dessa levereras in enligt ovan, alternativt av PMF-redaktör i applikationen PMFred genom funktion "uppdatera omslag retroaktivt".
** En förutsättnig för att tryckoriginal finns i PMF är att materielförteckningen är fastställd och arkiverad. Detta kontrolleras enklast genom sökning i TIA MF, annars ta kontakt med ​verksamhetsstod@fmv.se.

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Tryckkort

 

  
  
  
  
  
Speciella instruktioner
  
  
dölj Ansvarigt MS / Kluster :  ‎(2)
  
BANV HEINE NT42019-05-10105x148mmHäftad
1.0
  
IBOK RFB14 TK 8X8 MUtg 2A5Agrippa stålpärm helrygg
2.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 10101 ‎(1)
  
IBOK POS 2B2007-08-17A5
101011.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 10141/105 ‎(15)
  
IBOK STRFTPV25 D K2010:1A5Agrippa stålpärm helrygg

​Instruktionsboken består av ett antal separata häften placerade i en pärm.

10141/1053.0
  
CD SMSTDOK FBPÅB BÄ2008:1CD
10141/1052.0
  
IBOK STRFTPVAGN 25T2007A5Limbunden
10141/1051.0
  
IBOK VINSCH H70PS1A5Limbunden
10141/1051.0
  
IBOK TGB 11, 132002A5Limbunden
10141/1051.0
  
IBOK RFTGB8TK VO6X62014A5Limbunden
10141/1051.0
  
RBOK RFSLV24 CF2014A4Agrippa stålpärm halvrygg
10141/1051.0
  
INSTR TGB 30,401986A5Limbunden
10141/1051.0
  
INSTR TGB 201981A5Limbunden
10141/1051.0
  
RBOK VOLVO TILLÄGG2014A4Agrippa stålpärm helrygg

​Samlingspärm för reparationsböcker till normlastbilar. Består av

 
M7787-010881
RBOK RFTGB8TK VO6X6
M7787-020512
RBOK SNLTGB8 VO 6X6
M7787-020681
RBOK BROTGB DB200
M7787-090451
Ä1 T M7787-010880
M7787-090452
Ä2 T M7787-010880
10141/1051.0
  
IBOK STRFTPV25 D2010A5Limbunden
10141/1051.0
  
IBOK RFTGB7MIS SC2014A5Limbunden
10141/1051.0
  
Ä4 T M7786-0331012011A5Limbunden
10141/1051.0
  
Ä1 T M7780-0077112016A5Limbunden
10141/1051.0
  
Ä5 T M7786-0328912016A5Limbunden
10141/1051.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 10142 ‎(1)
  
IBOK BVKÄRRA 19222004A5Limbunden
101421.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 118 ‎(1)
  
Vapenstation 01 InstruktionsbokUtgåva 4A5Agrippa stålpärm helrygg
1184.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 139/105 ‎(2)
  
IBOK SK LY GLX69001998210x210mm (troligt)Limbunden
139/1053.0
  
IBOK SK LY6900ARMY2006A5Limbunden
139/1052.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 40423 ‎(2)
  
RBOK SEKTHYTT5A4Agrippa stålpärm helrygg
404232.0
  
IBOK SEKTHYTT5A4Agrippa stålpärm helrygg
404232.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 406 ‎(2)
  
RA 180/480 Instruktionsbok Utdrag1, 1992A5Häftad

Denna var tryckt i format A5 och fullfärg med häftad rygg och något grövre papper i omslaget.

4061.0
  
CHECKLISTA Ra 180/4801vikt 3 ggr till A5 storlek

CHECKLISTAN är vikt 3 ggr till A5 storlek samt hålad för att kunna placeras i pärm.

4061.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 463 ‎(2)
  
IBOK RA 418X2, 2014A5Häftad

Denna var tryckt i format A5 och fullfärg med häftad rygg och något grövre papper i omslaget.

4631.0
  
IBOK SKE1, 2012A5Häftad
4631.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 463/406 ‎(1)
  
IBOK RASYST RA 15702, 2011A5Limbunden

​Pappersvikt något osäker, tunnare papper för inlaga och tjockare för omslag. Välj även limbunden eller häftad beroende på vad som passar bäst.

463/4066.0
dölj Ansvarigt MS / Kluster : 571 ‎(5)
  
Instruktionsbok Hjälm 18A2A5Häftad
5711.0
1 - 30Nästa