FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

​FMV Produktionsmiljö 2

FMV Produktionsmiljö 2 är ett äldre mallpaket för produktion av bokpublikationer.

Programvarukrav för FMV Produktionsmiljö 2 är FrameMaker+SGML version 5.5 eller senare.
Senast utgivna version är v2.0.4, 1998-09-21.

En ompackning av paketet och en viss justering i installationsanvisningarna gjordes 2001-11-06 utan att versionsnumret ändrades.

Någon ytterligare uppdatering av mallpaketet är inte planerad.

Hela mallpaketet finns tillgängligt för nedladdning som en zippad fil.