FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

FMV Produktionsmiljö 3 - Mallpaket Word​

Mallpaket Word är avsett för framtagning av bokpublikationer utformade enligt Regelverk FMV Mate​rielpublikationer.

Paketet innehåller mallar för inlaga, försättssidor och omslag i både A4 och A5-format i flera varianter. Utöver det finns även en mall för A3 Inlaga liggande format.

Rekommenderad programvara är Microsoft Word 2010 eller senare.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Mallarhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Mallar_blå.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Mallar.aspxNavigering på sidan
Dokumentationhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Dokumentation_blå.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Dokumentation-prodbokword.aspxNavigering på sidan
Tillbehörhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Tillbehör_blå.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/Tillbehör_word.aspxNavigering på sidan