FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

Mallar för bokpublikationer

FMV tillhandahåller mallar för produktion av bokpublikationer som är utformade enligt FMV Publikationsstandard. För mer utförlig information se Regelverk FMV Materielpublikationer.

Bokpublikationer kan vara instruktionsböcker, reparationsböcker, båthandböcker med mera. Du hittar mallarna nedan.

För övriga publikationer som ingår i materielpublikationer gäller följande:

  • Materielförteckningar produceras i PMF.
  • Mallar för materielvårdsscheman finns tillgängliga för nedladdning på MVIF Online.
  • Mallar för framtagning av TO finns i logistikportalen under Teknisk order.
  • Information om Sekretessmärkning.
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Mallpaket FrameMakerhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Prodmiljö_3.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/prod-bokpublikationer.aspxNavigering på sidan
Mallpaket Wordhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/PublishingImages/Prodmiljö_3.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/FMV-Mallpaket-Bokpublikationer.aspxNavigering på sidan
Produktionsmiljö 2Mallpaket FrameMaker äldre version
Mallpaket FrameMaker äldre version
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/FMVProdmiljo2.aspxNavigering på sidan