FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

Materielpublikationer, hantering för materiel i vidmakthållandeskede

 

Från 2019-01-01 har Försvarsmakten designansvar för materiel i vidmakthållandeskede.

I fortsättningen tas designbeslut av Försvarsmakten gällande:

  • Fastställande och upphävande av materielpublikationer för materiel i vidmakthållandeskede
  • Tekniska Order (TO) för materiel i vidmakthållandeskede

Detta medför nya rutiner, där rutinen för TO för materiel i vidmakthållandeskede beskrivs i 19FMV1247-6:1. En komplettering till detta avser övriga materielpublikationer och beskrivs i 19FMV1247-7:1.

Materielpublikationer utom TO för materiel i Vidmakthållandeskede

Processen beskrivs schematiskt i figuren nedan. För TO, se TO-hantering för materiel i vidmakthållandeskede.

 

Jämfört med tidigare rutin (vilken fortfarande gäller för materiel i anskaffningsskede) ersätts fastställandebeslutet med blanketten "Beslut publicering av materielpublikationer för materiel i vidmakthållande" M7102-259615.

Se denna lathund för bl a förtydligande av datummärkning på materielpublikationernas fastställandesida/titelblad.