FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

 Innehållsredigeraren ‭[3]‬

​Styrande dokument

Styrande dokument för klassificeringsarbetet är:

Försvarsmaktens Materielkod (M-kod)

FMV ansvarar för vidmakthållande av Försvarsmaktens Materielkod (M-koden). M-koden är styrande dokument för de fyra första siffrorna i ett M-nummer.
Den är hierarkisk på så vis att den första siffran anger huvudbegrepp och de följande underindelning av detta, exempelvis:

M6 Arbetsmaskiner
M66 Arbetsmaskiner för skärande formgivning
M665 Svarvar
M6655 Automatsvarvar

M-koden är ett levande dokument som kompletteras i och med att teknikutveckling sker. Se dokumentet M-kod nedan.

Grunddataanvisningar

Grunddataanvisningar (GRDA) anger vilken information som krävs för att kodifiera en förnödenhet.
Exempelvis ska man vid registrering av en glödlampa (M2731) ange spänning (t ex 230-240 V), effekt (t ex 40 W), sockel (t ex E27), glaskolv yta (klar eller matt),
dimensioner (t ex 66x110), glaskolv fyllning (t ex halogen), livslängd (t ex 1000 HR), ström (t ex 0,2A) samt typ av lampa (t ex Normallampa).

GRDA är ett levande dokument som kompletteras efter hand.

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​Länkar