FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​Indatering

Allmänt

En förrådsbeteckning kan ha två olika typer av nummer, F- eller M-nummer. För F-nummer används den så kallade referensmetoden, där förnödenheten endast klassificeras med hjälp av tillverkarens/konstruktörens ritningsnummer. F-numren används i huvudsak för specialtillverkade förnödenheter, där endast en känd leverantör finns. För M-nummer används istället den så kallade beskrivningsmetoden, där förnödenheten beskrivs utifrån art, kategori mm.
Förrådsbeteckningen är sökbegrepp för förnödenheten i ett åttiotal olika stödsystem. En mängd olika uppgifter kopplas till förnödenheten i de olika stödsystemen, t ex:

  • behov
  • tilldelningar
  • förrådsplats
  • pris
  • leveranstid
  • uppgift om vilka reservdelskataloger och sats- och tillbehörslistor som förnödenheten ifråga förekommer i
  • relationskopplingar 
  • mm.

Klassificering

​Klassificerarnas huvuduppgift är att upprätthålla kvalitén på Grund- och Förvaltningsdata vid registrering av nyanskaffad materiel, förespråka typminskning samt granska registervård av referensbeteckningar, NIIN och standardblad med dess tekniska uppgifter. För frågor gällande klassificering mejla FMV.Klassificering@fmv.se ​ 


​Slutanvändarintyg

Slutanvändarintyg används av exporterande länder och företag för att skydda aktuella produkter från vidarespridning till oönskade länder/konkurrenter. Undertecknande av slutanvändarintyg innebär att avtal ingås. Härvid förbinder sig FMV och FM att förhindra vidarespridning av materiel. Det bör observeras att avtalet ej skiljer på avsiktlig eller oavsiktlig vidarespridning. 
Inom samma uppdrag har FMV även uppgiften att registrera slutanvändarintygens nummer (CEU NO) och i förekommande fall Letter of Offer and Acceptance (LOA) i Försvarslogistikens Förnödenhetsregister (tidigare GoF REG). Slutanvändarintygens nummer blir då sökbart för respektive förrådsbeteckning både i FMV PLM system och i CD-FREJ/ TIAGoF.

Hänvisning till instruktion med bilagor, (blanketter) rutiner och handläggning avseende slutanvändarintyg och LOA se FMVs interna yta.​

 

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

​Länkar