FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

Bestämma informationstyper

För att veta vilken typ av information som ska tas fram för en produkt är det nödvändigt att analysera syfte, omfattning och djup på den tekniska informationen. I många fall har anskaffningsprojektet gjort en nedbrytningsstruktur av sin produkt och ett etablerat sätt att bygga upp sin tekniska information som de kan utgå från. Analysen ligger sedan till grund för omfattningen av den information som ska tas fram. 

Exempel på delar i en informationsanalys:

VerksamhetFörutsättning​Typ av användare

Typ av information

Typ av publikationProduktion/distributionPresentationDistributionFormat på leverans
Handhavande
Underhåll
Reparation
Systemsäkerhetsanalys
Underhållberedning
Behovsanalys
​Operatör
Besättning
Underhållspersonal
Beskrivning
Procedur/Instruktion
Felsökning
Underhåll
Besättning/operatör
Reservdelar
Tillbehör
Sats
Kabeldragning
Process
Utbildning/träning
Modifiering

Systembeskrivning
IBOK - Instruktionsbok
BANV - Bruksanvisning
RBOK - Reparationsbok
RDK - Reservdelskatalog
Tillbehörslista
Satslista
MVSCH – Materielvårdsschema
SMSCH – Smörjschema
ROSKSCH – Rostskyddsschema
SPSCH – Spolschema
Elschema
Teknisk Order
Verktyg
Produktionsmiljö
XML-schema
Grafisk utformning

IETP
WEBB
Dator
Platta
Mobil
Papper
FBF
MVIF
DITO
TIA
CD/DVD
USB-sticka
PDF
XML
Grafiska format