FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren


Distribution och leverans

S1000D har stöd för distribution och leverans av:

 • olika typer av media
 • enkla och komplexa publikationsstrukturer
 • kvalitetsmärkt information
 • information filtrerad för kund/användningssituation

File Based Transfer Package

För distribution och leverans av teknisk information i S1000D-format används File Based Transfer Package (FBT). FBT används för leverans mellan databaser för lagring eller publicering.

En FBT är ett neutralt format som består av en zip-fil med S1000D-objekt (datamoduler etc.)

FBT:en består av:

 • en Data Dispatch Note (DDN) med information om avsändare, mottagare, innehåll och dataleveranslista

och minst en av följande kategorier, en eller flera:

 • Datamoduler med tillhörande illustrationer, multimedia och övrig data
 • Datahanteringslistor (databas, datamoduler, publikationsmoduler)
 • Generella formulär (XML information)
 • Publikationsmoduler
 • SCORM-moduler (e-utbildning)

Publicering

Publicering i S1000D innebär att:

 • Datamodulerna är strukturerade
 • Publiceringen är kontrollerad
 • Innehållet identifierat
 • Datamoduler, strukturnoder och externa moduler som PDF, Word m.m. är kontrollerade
 • Identifieringen är unik genom modulkoden på Publikationsmodulen.
 • Det är möjligt att publicera en publikation som innehåller andra publikationer
 • Det är möjligt att publicera en datamodul och även externa filer i en publikation