FMVs portal för stödlogistik

Loglogo
 

 Innehållsredigeraren

​Markering av sekretess och säkerhetsskyddsklass

Observera! En materielpublikation som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska markeras med både sekretess och säkerhetsskyddsklass.
Se vidare i "Tjänsteföreskrift avseende säkerhetsskydd och sekretess" (2020) avsnitt 8.3.1.1 Säkerhetsskyddsklasser och Vägledning Informationssäkerhet 5.1.3, första stycket.

För instruktioner gällande markeringar hänvisar vi till Bilaga 6 i Tjänsteföreskrift avseende säkerhetsskydd och sekretess i VHL. De markeringar som finns i Bilaga 6 kan kopieras och användas vid märkning av materielpublikation.

På sidan FMV Säkerhetsskydd finns ytterligare information och resurser i form av regelverk, vägledningar, vanliga frågor & svar med mera. Där finns även genomgång av ny säkerhetsskyddslag och bedömning samt märkning av uppgifter tillgänglig under rubriken Informationsmaterial.