FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Information om Teamcenter Release 3

​​​​​​Driftsättning nu klar och omfattar i huvudsak 4 områden: ​ 

  • Införande av funktionalitet för att kunna klassificera information som lyder under Exportkontroll
  • Införande av funktionalitet för ärendehantering initialt endast för FMV VerkO Flyg med tillhörande migrering från System DÄB
  • Uppgradering av Teamcenter med ny version
  • Funktionalitetsförbättringar på driftsatt lösning, främst inom Grund-och förvaltningsdata

I samband med driftsättningen kommer Teamcenter inte vara tillgängligt från 2023-05-26 kl 17:00 till 2023-06-07 kl 07:00.
Försöker man logga in möts man av texten  "The specified user is inactive".​

Inför releasen finns följande dokument framtagna:
  • ​​Teamcenter kommunikation inför Go-live 7 juni hittar du här​.
  • Release notes för release 3 hittar du här​.
Notera: Om du uppmanas att ange autensieringsuppgifter till Logistikportalen när du ska öppna eller ladda ner ett dokument, tryck på avbryt (ibland två gånger i följd) utan att ange nå​got användarnamn eller lösenord. Därefter öppnas dokumentet.

Mer information om releasen finner du på sidan ​Teamcenter ​versionsnyheter och -historik.
OALI
2023-05-29

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.