​​Materielunderhåll & konfigurationsstyrning (MUKS)

​Teknikområdet innefattar bland annat följande tjänster:​​​​

  • ​​Konfiguration och Metodstöd system Lift
  • Lift och DU web på Logstikportalen
  • Metodstöd PSUHP
  • Metodstöd UHP
  • Utbildning system Lift
  • Vidmakthålla och utveckla område Driftsstöd och MUKS​

start_lift.png
Startskärm system Lift

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd