​​Specialemballage

​Teknikområdet innefattar bland annat följande tjänster:​​

  • ​​Lagerhållning och lagerrelaterade tjänster såsom reparation, anskaffning och administration av emballage
  • Tjänster kopplade till specialemballage exempelvis ritningar, kravspecifikationer och design.
  • Utveckla och vidmakthålla specialemballage
  • Lageryta
  • Emballagewebben
​​lager_spec_emb.jpg
​ Lager av specialemballage.

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd