​​​Välkommen till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd - hjälp och expertstöd inom Försvarslogistik, ILS och FMV PLM 

Genom kundtjänsten kan du få rådgivning, expertstöd och i vissa fall även personligt implementeringsstöd direkt i ditt materielprojekt men också operativt stöd till förband och verkstäder. Vi hjälper även till med olika analyser och utredningar.​ För att ta del av detta, gå in på "FAQ och självbetjäning kundtjänst" här nedan alternativt maila FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd

Hittar du inte vad du söker på Logis​tikportalen eller vill rapportera ett problem​ och förbättringsförslag​ gällande Logistikportalen så kan du kontakta kundtjänsten. 

​Här kan du också själv söka svar på din fråga i vår FAQ-databas (välj ingång till FAQ-databasen här nedanför), eller om du inte finner svaret, skapa ett pers​onligt ärende hos kundtjänst.

Du finner också länkar/kontaktuppgifter till angränsande verksamheter som inte ligger under FMV Kundtjänst Verksamhetsstöds ansvar (till höger på denna sida). ​​Där finns också länk till CCB (Ändringstjänst) för MKOK 508.​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
FAQhttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/Generella%20ikoner/fragor%20och%20svar.png
För dig utan externt användarkonto eller SFAP.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/FAQ/Navigering på sidan
FAQ och självbetjäning kundtjänsthttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/Generella%20ikoner/FAQ%20v5%20lock.png
För dig med externt användarkonto eller SFAP.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/faq/Navigering på sidan
Vi som jobbar härhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/kundtjanst_white.png
https://logistikportalen.fmv.se/kundtjanst/Sidor/Om-oss.aspxNavigering på sidan
Kommentar
  
FMV Servicedesk (allmän support FMV SFAP)
  
Centralt Förvaltningsstöd (Behörighet till FMV Citrixportal)
  
Ändringstjänst för MKOK 508 (tidigare MS520)
  
Natokodifiering
  
SharePoint FMV Systemsäkerhet
  
SharePoint FMV Användarcentrerad systemutveckling
  
SharePoint FMV Miljö & Hållbarhet
  
Sjukvårdsfrågor
  
Fordonsregistrering
  
​ ​
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd