​Hantering av utbytesenheter​​

​Teknikområdet innefattar bland annat följande tjänster:​​

  • ​Säkerställd förmåga att lämna stöd vid anskaffning, distribution, utgallring och avveckling samt lagerhållning av UE.
  • Verkstadsnära UE-administration Mark, Led, Sjö och Flyg
  • Godshantering
  • UE Godsutrymme
  • Förrådsunderhåll

​​UE_motor.jpg

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd