FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Säkerhetsdatablad (SDB)

Bladen har kopierats som PDF-filer från PRIO, där originalen lagras.

OBS! I dagsläget fungerar inte sökfunktionen för säkerhetsdatabladen. Istället krävs navigering i dokumentbiblioteken där bladen ligger. De är uppdelade i tre bibliotek vilka nås via nedanstående länkar.​ 

Vi ber om överseende med detta.

Vi arbetar med att lösa problemen med sökfunktionen så snart vi kan.


  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Säkerhetsdatablad med M-nummer
/tjansterprodukter/sdb/Sidor/M-nummer.aspxNavigering på sidan
Säkerhetsdatablad med F-nummer
/tjansterprodukter/sdb/Sidor/F-nummer.aspxNavigering på sidan
Övriga säkerhetsdatablad
/tjansterprodukter/sdb/Sidor/Ovrigt.aspxNavigering på sidan