FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 

Säkerhetsdatablad (SDB)

Bladen har kopierats som PDF-filer från PRIO, där originalen lagras.

Genom att klicka på bilden till höger öppnas en handledning om hur man söker och skriver ut SDB.

Sökbegrepp anges i sökrutan nedan.
OBS!
Det sista av sökbegreppen som skrivs in i sökrutan får nu AUTOMATISKT ALLTID EN ASTERISK(*) som avslutning.
Detta s.k. "jokertecken" visas dock inte i sökrutan, men används vid sökningen.

 

 

M0724-817272_1838 SCOTCH-WELD PART A_A1265942015-09-25 08:03:352015-09-25 08:03:35Sida: 1 av 12 Säkerhetsdatablad Upphovsrätt, 2014, 3M Company Samtliga rättigheter förbehållna Kopiering och/eller nedladdning av denna information i syfte att tillgodogöra sig STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx310https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{45DF2077-6B8D-40A0-A805-A51701EE75FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0754-324001_SOLVENT 60_A5283912017-08-25 11:14:312017-08-25 11:14:31Undvik att produkten kommer i kontakt med ögonen, huden och kläderna Ögonkontakt: Skölj med rikligt med vatten Hudkontakt: Avlägsna kontaminerade kläder och skor STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx310https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{8BFFC3C7-119B-410E-8B53-CA354ECF2E24}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2830-002241_AeroShell Fluid 41 ENG_A3217752016-07-22 09:04:222016-07-22 09:04:22Safety Data Sheet Regulation 1907/2006/EC AeroShell Fluid 41 (EU) Version 1.0 Revision Date 04.09.2015 Print Date 05.09.2015 1 / 16 800010023802 AU 1. IDENTIFICATION OF THE STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx1030https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{DF98D8C3-22E7-456D-A344-97B502B699C8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2037-000800_2-Propanol AnalaR NORMAPUR ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens_A2221172015-09-14 09:26:492015-09-14 09:26:49Revisions datum: 30.07.2014 Version: 4.0 Tryckdatum: 08.08.2014 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Telefonnummer för nödsituationer Telefon 112 (begär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx310https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{D6A0BE21-3CAD-4E91-B8CB-BFE94501C182}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2617-000001 _atronlut_32kg_A1224862016-01-13 10:16:342016-01-13 10:16:34SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 NATRONLUT 25% inkl 32 kg Version 5.0 Tryckdatum 09.03.2013 Revisionsdatum / giltig från 06.03.2013 R51608 1/25 SV Avsnitt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx710https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{0FF46B12-2C35-46B9-AB6F-66307E088B49}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2617-000001_NATRONLUT 25 inkl 32 kg_A0224872016-01-13 10:16:342016-01-13 10:16:34SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 NATRONLUT 25% inkl 32 kg Version 5.0 Tryckdatum 09.03.2013 Revisionsdatum / giltig från 06.03.2013 R51608 1/25 SV Avsnitt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx610https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{F662AF0D-F102-4560-AEF5-B86B9E498C36}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2617-000001_NATRONLUT 25 inkl 32 kg_A1224882020-01-31 09:26:412020-01-31 09:26:41SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 NATRONLUT 25% inkl 32 kg Version 5.2 Tryckdatum 14.01.2020 Revisionsdatum / giltig från 04.08.2016 R51608 1/25 SV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx710https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{B9017280-2F3E-4080-847C-711EEC4A0AEC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2617-000001_NATRONLUT 25 inkl 32 kg_A2224892020-01-31 09:26:412020-01-31 09:26:41SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 NATRONLUT 25% inkl 32 kg Version 5.2 Tryckdatum 14.01.2020 Revisionsdatum / giltig från 04.08.2016 R51608 1/25 SV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx610https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{ECC75571-A053-4454-A361-DC05FD9E5B3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2617-000001_NATRONLUT 25 inkl 32 kg_A3224902020-03-04 11:04:252020-03-04 11:04:25SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 NATRONLUT 25% inkl 32 kg Version 5.2 Tryckdatum 14.01.2020 Revisionsdatum / giltig från 04.08.2016 R51608 1/25 SV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx410https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{11BAC26E-FC22-429A-8E2A-36A9BC34488D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2617-000001_NATRONLUT_25_procent_inkl_32_kg_A3224912020-03-04 11:05:032020-03-04 11:05:03SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 NATRONLUT 25% inkl 32 kg Version 5.2 Tryckdatum 14.01.2020 Revisionsdatum / giltig från 04.08.2016 R51608 1/25 SV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx510https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{1A667B7D-ACD8-42B2-BD6E-7DA278D129A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

 Handledning

​Klicka på bilden nedan till vänster för att komma till handledningen.
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Handledninghttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SiteAssets/Handledning_150.png
Länk till dokumentet med handledningen om hur man söker och skriver ut Säkerhetsdatablad.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/Delade%20dokument/Användarhandledning%20sökning%20SDB_V_4.pdfNy flik
Sammanställning GWPhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SiteAssets/Handledning_150.png
Sammanställning GWP-värden för fluorerade växthusgaser
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/Delade%20dokument/Sammanställning%20av%20GWP-värden%20för%20fluorerade%20växthusgaser%20aktuella%20för%20försvarssektorn.pdfNy flik