FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 

Säkerhetsdatablad (SDB)

Bladen har kopierats som PDF-filer från PRIO, där originalen lagras.

Genom att klicka på bilden till höger öppnas en handledning om hur man söker och skriver ut SDB.

Sökbegrepp anges i sökrutan nedan.
OBS!
Det sista av sökbegreppen som skrivs in i sökrutan får nu AUTOMATISKT ALLTID EN ASTERISK(*) som avslutning.
Detta s.k. "jokertecken" visas dock inte i sökrutan, men används vid sökningen.

 

 

ALCRO140791_DELFIN Färgborttagare_A063502009-10-20 13:30:552009-10-20 13:30:55Säkerhetsdatablad DELFIN Färgborttagare Omarbetad: 2007-03-29 Internt nr: Ersätter datum: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN DELFIN Färgborttagare STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx210https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{17186057-034C-4B98-813F-A9CC876626A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
ALCRO215195_Tork Airfreshener Doftplatta Blom_A063512015-11-13 06:45:552015-11-13 06:45:55Tork Airfreshener Doftplatta Blom Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr Användning av ämnet eller beredningen : Offentlig sektor (förvaltning, utbildning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx1610https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{05BBD208-F290-417A-B553-C1AEB17A6A5B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2830-002817_Eastman Turbo Oil 2380_A34662023-01-30 09:00:502023-01-30 09:00:50SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Eastman(TM) Turbo Oil 2380 Version 4.4 PRD Revisionsdatum: 29.10.2019 SDB-nummer: 150000097793 SDSSE / SV / 0001 Datum STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_230327/Forms/AllItems.aspx210https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{5B9147A8-CEA7-4C01-8F70-A4FBCFCB689F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F5862-000002_PS 870 B2 BASE_A365742020-12-17 10:26:552020-12-17 10:26:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx1820https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{05832893-BAF1-401F-AF16-EC8BF6E9E4EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
IFB_20000000805_000_A0_Brandsläckningsskum Sthamex-AFFF-P 3__A061982009-12-14 09:16:312009-12-14 09:16:31.~ ~ Presto VARUINFORMATION Handelsnamn : Brandsläckningsskum Produktnamn : STHAMEX-AFFF-P 3% Ut f ärdandedat 2004-01-18 um: 1. Produkt- och företagsnamn Sthamex-AFFF-P 3% Leverantör STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx1120https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{F7DFCDA2-0211-4A76-B63D-F812E0E6F9EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0027-101006_Borsyra 2 procent_A167792019-08-07 08:58:432019-08-07 08:58:43SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2014-07-23 AVSNITT 1 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx1510https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{695CDA02-2F2F-493A-8960-86F1817B963F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0101-402106_CITRONSYRA 1-HYDRAT_A166442015-09-15 12:15:092015-09-15 12:15:09Revisionsdatum: 2014-04-04 Revision: 04 SÄKERHETSDATABLAD CITRONSYRA, 1-HYDRAT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx4110https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{66E9D9C0-A028-458B-BDA6-2DDD14909A1B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0310-801345_Talk_A268012018-03-05 14:06:462018-03-05 14:06:465HYLVLRQVGDWXP 5HYLVLRQ (UVƒWWHUGDWXP 6†.(5+(76’$7$%/$’ 7DON $961,771DPQHWS§ƒPQHWEODQGQLQJHQRFKERODJHWI‚UHWDJHW 3URGXNWEHWHFNQLQJ 3URGXNWQDPQ 7DON STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx1510https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{3D166388-2E6B-4C30-A8CC-0925F4C44F18}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0702-001001_Brennsol D 40_Fat 160 KG_A0_0169352017-06-16 13:26:322017-06-16 13:26:32SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 BRENNSOL D 40 / DR 160 KG Version 3.1 Print Date 15.06.2017 Revision date / valid from 13.05.2014 R52483 1/94 EN STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx2210https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{C10F4A3E-873E-4A79-AFC2-A2B93A85DB17}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0702-011205_Reactive Thinner 05830_A162462021-06-03 08:00:582021-06-03 08:00:58SAFETY DATA SHEET (REGULATION (EC) n° 1907/2006 - REACH) Version 1.7 (02/12/2019) - Page 1/10 CIN MONOPOL REACTIVE THINNER 05830 - DU6650 SAFETY DATA SHEET (REACH regulation (EC STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_221004/Forms/AllItems.aspx1410https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{07031546-AEEC-46FB-9F9A-2A68841028A8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

 Handledning

​Klicka på bilden nedan till vänster för att komma till handledningen.
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Handledninghttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SiteAssets/Handledning_150.png
Länk till dokumentet med handledningen om hur man söker och skriver ut Säkerhetsdatablad.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/Delade%20dokument/Användarhandledning%20sökning%20SDB_V_4.pdfNy flik
Sammanställning GWPhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SiteAssets/Handledning_150.png
Sammanställning GWP-värden för fluorerade växthusgaser
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/Delade%20dokument/Sammanställning%20av%20GWP-värden%20för%20fluorerade%20växthusgaser%20aktuella%20för%20försvarssektorn.pdfNy flik