Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

​Säkerhetsdatablad (SDB)

​OBS! Säkerhetsda​​tabladen är åter sökbara i Logistikportalen efter migrering till Sharepoint 2019. Vi har dock fortfarande problem med sidmallar och därmed utseende på sidan. Vi ber om överseende med detta, och arbe​tar med att lösa kvarvarande problem så snart vi kan.


Bladen har kopierats som PDF-filer från PRIO, där originalen lagras.

Genom att klicka på bilden till höger öppnas en handledning om hur man söker och skriver ut SDB.

Sökbegrepp anges i sökrutan nedan.
OBS!
Det sista av sökbegreppen som skrivs in i sökrutan får nu AUTOMATISKT ALLTID EN ASTERISK(*) som avslutning.
Detta s.k. "jokertecken" visas dock inte i sökrutan, men används vid sökningen.


 

 

F2037-000800_2-Propanol AnalaR NORMAPUR ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens_A248062015-09-14 09:26:492015-09-14 09:26:49Revisions datum: 30.07.2014 Version: 4.0 Tryckdatum: 08.08.2014 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Telefonnummer för nödsituationer Telefon 112 (begär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx610https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{D6A0BE21-3CAD-4E91-B8CB-BFE94501C182}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F2617-000001_NATRONLUT 25 inkl 32 kg_A148212020-01-31 09:26:412020-01-31 09:26:41SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 NATRONLUT 25% inkl 32 kg Version 5.2 Tryckdatum 14.01.2020 Revisionsdatum / giltig från 04.08.2016 R51608 1/25 SV STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx910https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{B9017280-2F3E-4080-847C-711EEC4A0AEC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0570-201045_GJØCO TÄTSKUM_A066462013-11-27 11:59:302013-11-27 11:59:30GJØCO TÄTSKUM TEKNISKA DATA Varunr: 6440 Datum, reviderat: 08.05.06 Sida 1 av 1 Gjøco Tätskum är ett snabbhärdande, 1-komponent polyuretanskum, färdigt att STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx210https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{01E51AB7-78C5-4489-8C2E-DE8EBCE2AC0B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0715-408014_Aerodur Primer S 15_90 yellow_A570192020-08-11 05:47:352020-08-11 05:47:35NH  L$  3 L %H$$L 3$L ?!9H$3LLL3 O LP$  :9+3>.$ + 8>.  =  >.31CQ 2 = 6!  >.3  1CQ 2 I J $L 9 L L ) )  ,%.NH  L$ 3# # L$ %H$ STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx310https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{7FA2EE69-7B30-4358-952E-AF737086FBA9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0724-817272_1838 SCOTCH-WELD PART A_A180642015-09-25 08:03:352015-09-25 08:03:35Sida: 1 av 12 Säkerhetsdatablad Upphovsrätt, 2014, 3M Company Samtliga rättigheter förbehållna Kopiering och/eller nedladdning av denna information i syfte att tillgodogöra sig STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx610https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{45DF2077-6B8D-40A0-A805-A51701EE75FC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
F7042-000012_Syregenerator_ kemisk_A049312021-11-26 09:39:192021-11-26 09:39:19<fIÖ42-0000 1:::2> SÄKERHETSDATABLAD för Sidan 1 (4) Syregenerator, kemisk Utfärdat: 2004-07-01 Ersätter: 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Syregenerator STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_Diverse/Forms/AllItems.aspx620https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{EDC95CB0-644A-4867-AB41-BAFDBD51F557}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0016-110010_Svaveldioxid_A065602017-05-18 11:02:292017-05-18 11:02:29STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx210https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{41435AAB-EF8B-4002-8885-916295D646FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0660-111010_Swix Cera Nova LF-line_A065702018-02-20 07:11:252018-02-20 07:11:25Safety data sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006, Annex II Revised on / Version: 20.02.2013 / 0001 Replaces revision of / Version: 20.02.2013 / 0001 Valid from STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx420https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{AF683295-76DF-4292-B072-0F645EC6BF7B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0660-111010_Swix Cera Nova LFX-line_A065712018-02-20 06:23:592018-02-20 06:23:59Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II Omarbetad den / Version: 04.08.2015 / 0004 Ersätter versionen av den / Version: 07.10.2014 / 0003 Börjar gälla STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx320https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{69A46141-6604-47C1-BC73-0F03E4E20257}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
M0702-009704_Thinner 006 1048_A065882017-10-10 07:57:052017-10-10 07:57:05STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/SDB_M07nr/Forms/AllItems.aspx210https://logistikportalen.fmv.sepdfFalsepdfhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb{99436EA5-CE76-4856-924B-892E0111F8FB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

​​