FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Sommaröppet i FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd

​​​FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd kommer att vara bemannad under vardagar, precis som vanligt, under hela sommaren. Inkommande ärenden kommer att lottas ut till funktionsroller i förvaltningen och registreringsmail returneras till frågeställaren. Notera dock att svarstiderna kan vara längre under v 26-32, då specialistkompetens inom specifika områden periodvis kan saknas p.g.a. semester.​

jygun
2022-06-21

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.