​Kontakter

​Har Du frågor eller synpunkter kring Vårdsystem Försvarsmakten och publikationssystemet MVIF är du välkommen att kontakta FMV.​

Philip Ramsay
070-186 51 20

Epost:​​
Philip.Ramsay.Bokelberg@fmv.se

Metodstöd

​Om du inte hittar svar på frågor i portalens utbildningar, FAQ eller handböcker kan du kontakta funktionsbrevlådan FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd verksamhetsstod@fmv.se.
Ange då följande information:

Ämne/rubrik

Om frågan är specifik för ett visst schema, använd rubrik: "VårdFM metodstöd" + förnödenhetsansvar + schema som är föremål för revidering

Exempel: "VårdFM metodstöd MS141 M7782-021482 MVSCHDS TGB 161 SPS"

Om frågan är av generell karaktär och inte kopplat till ett specifikt schema, använd rubrik: "VårdFM metodstöd" + förnödenhetsansvar + "Generell fråga”.
Exempel: "VårdFM metodstöd MS582 Generell fråga"

Meddelandetext

1. Frågeställning/beskrivning av behov av stöd

2. Kontaktuppgifter

Bilagor

B​​​ifoga eventuellt instruktionsbok, driftprofil, systemsäkerhetsanalys etc.

Remissgranskningar

Nya och ändrade materielvårdsscheman skickas efter egen kvalitetskontroll till funktionsbrevlåda mvifremiss.fmv@fmv.se för remiss.
Detta för att säkerställa att alla vårdsscheman utformas enligt gällande Vård FM-principer och Handbok för Produktion av Materielvårdsscheman.

För egen kvalitetskontroll krävs genomgången utbildning i revidering av MVSCHDS, se Utbildning Revidering MVSCHDS​..
Pdf-filer får ej innehålla skript, skicka på exempelvis PDF/A-format (om möjligt version 1b, dvs ”PDF/A-1b”). 
Obs! Mail-bilagor ska ej komprimeras till zip-format. Filer i zip-format och okomprimerade pdf-filer som innehåller skript riskerar raderas av FMV IT policyfilter. ​​​

Publiceringar

Fastställda materielvårdsscheman skickas efter genomförd remiss och eventuell justering till funktionsbrevlåda mvif.fmv@fmv.se för publicering på MVIF Online. Publicering sker normalt 1-2 ggr/månad.
Vid schemapublicering ska följande underlag bifogas:

 1. Originalfiler på schema och inlänkade bild

 2. Schema på pdf-format som ej innehåller skript, t.ex. PDF/A (om möjligt version 1b, dvs ”PDF/A-1b”). Obs! Mail-bilagor ska ej komprimeras till zip-format. Filer i zip-format och okomprimerade pdf-filer som innehåller skript riskerar raderas av FMV IT policyfilter. 

 3. Publicerings- och/eller fastställelsebeslut som avser de slutliga schemaversionerna. För scheman som avser nyutvecklad materiel bifogas ett fastställandebeslut från designansvarig myndighet. För scheman som avser materiel i vidmakthåll i) som tas fram eller revideras av FMV på Försvarsmaktens uppdrag bifogas ett publiceringsbeslut som refererar till ett Försvarsmakten fastställandebeslut med VIDAR-nummer, ii) som Försvarsmakten själva tar fram eller reviderar bifogas ett fastställandebeslut från Försvarsmakten.    

 4. Information om strukturkoppling till materiel (i MVIF)

 5. Datum för remissvar från MVIF.

En enkel ändringslogg med information om viktiga underhållspåverkande ändringar som tex ändrade underhållsintervall kan inkluderas för att underlätta tillhörande uppdateringar i berörda stödsystem (LIFT och PRIO).
Mailrubriken ska innehålla följande delar:

 1. Ärendetyp: Remiss, Publicering, Avveckling, Källfil, Koppling, Övrigt

 2. Schematyp: T ex MVSCHF, MVSCHDS, MVSCHG, SMSCH eller MVSCHx (om flera)

 3. Objekt (enligt förrådsbenämning eller förenklat)

 4. FBET (om ett enstaka schema) eller på formen M7782-12345x (om flera scheman med samma huvudnummer).​

Exempel på mailrubriker:

 • Remiss MVSCHx UPS/BATTMOD M7782-02228x

 • Publicering MVSCHG VSU M7782-020861.​​​

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd