FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

Vårdsystem Försvarsmakten - Vård FM

Vårdsystem FM ska säkerställa materielens funktion under utbildning och vid insatser i Sverige och utomlands, samt förebygga och undvika skador på brukare och/eller materiel.
Vårdsystem FM gäller för all materiel inom Försvarsmakten utom fartyg, flygplan och helikoptrar, samt viss kringutrustning till dessa. Med detta menas i princip all markbunden materiel,
förutom materiel i fasta anläggningar. För materiel undantagen från Vårdsystem FM finns andra regelverk för underhåll.

 

På denna sida hittar du stöd för produktion av materielvårdsscheman i form av handbok, mallar samt utbildning.

I Handbok produktion materielvårdsscheman återfinns stöd för alla ingående scheman.

Ändringar som, med start 2018, genomförs avseende daglig- och särskild tillsyn framgår av utbildningen.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Styrande dokumenthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/verksamhetsregler-mkok508.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Styrande-dokument.aspxNavigering på sidan
MViFhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/MViF.png
Länk till MViF. Öppnas i ny flik.
https://mvif.fmvpubl.se/Ny flik
Utbildning riktat till FMVhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/grad.png
SFAP eller EX-konto krävs för behörighet.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/VardFM/Sidor/Utbildningar.aspxNavigering på sidan
Kontakterhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/kontakter_v2.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Kontakter.aspxNavigering på sidan
Information om FM utbildningsunderlaghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/MViF.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Information-om-FM-utbildningsunderlag.aspxNavigering på sidan