Vårdsystem Försvarsmakten - Vård FM

Vårdsystem FM ska säkerställa materielens funktion under utbildning och vid insatser i Sverige och utomlands, samt förebygga och undvika skador på brukare och/eller materiel.
Vårdsystem FM gäller för all materiel inom Försvarsmakten utom fartyg, flygplan och helikoptrar, samt viss kringutrustning till dessa. Med detta menas i princip all markbunden materiel,
förutom materiel i fasta anläggningar. För materiel undantagen från Vårdsystem FM finns andra regelverk för underhåll.​

På denna sida hittar du stöd för produktion av materielvårdsscheman i form av handbok, mallar samt utbildningsmateriel.
Det styrande dokumentet Handbok för Produktion av Materielvårdsscheman ger stöd för framtagning och revidering av alla ingående schematyper.
Under Utbildning Revidering av MVSCHDS hittar du specifikt stöd för ändringar som, med start 2018, ska genomföras avseende daglig- och särskild tillsyn.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Styrande dokument och produktionsmiljöhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Handledning.png
Handböcker, mallar och grafik/symboler
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Styrande-dokument.aspxNavigering på sidan
Utbildning Revidering av MVSCHDShttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/Generella%20ikoner/Utbildning%20lock%20v5.png
SFAP eller EX-konto krävs för behörighet.
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/VardFM/Sidor/Utbildningar.aspxNavigering på sidan
Utbildning VårdFMhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Utbildning.png
Lärarhandledning, beskrivning och presentation av VårdFM och kontrollbok.
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Information-om-FM-utbildningsunderlag.aspxNavigering på sidan
Kontakterhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Kontakt.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Kontakter.aspxNavigering på sidan
VårdFM/MViF onlinehttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/vard%20fm%20v5.png
Länk till VårdFM/MViF online. Öppnas i ny flik.
https://mvif.fmvpubl.se/Ny flik
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd