Styrande dokument och produktionsmiljö för materielvårdsscheman, vårdkort, bevakningskort och förvaringskort

​För information om rutiner för granskning och publicering av materielvå​rdsscheman, se Kontakter.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Handbok för produktion av materielvårdsschemanhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Handledning.png
Pdf-format
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/MVIFdok/7762000571_2021.pdfNavigering på sidan
Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH)https://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Handledning.png
Pdf-format
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/MVIFdok/M7786-010301%20Avfuktningsteknisk%20materielhandbok%20(ATH).pdfNavigering på sidan

 

​​​Handböcker

Utgåva 13 av M7762-000571 Handbok för Produktion av Materielvårdsscheman enligt Vårdsystem FM samt utgåva 3 av M7786-010301 Avfuktningsteknisk materielhandbok (ATH) är nu publicerade. 

Instruktion och guidning finns nu t​ill vårdkort för materiel med fler än 54 tillsynspunkter och kompletta bevakningskort.
Mallarna i MVIF för materielvårdsscheman kommer att förtydligas och utökas med mall för Vårdkort med fler än 54 tillsynspunkter.
Ett flertal klargöranden har lagts till, gällande kalenderstyrda intervall samt övergripande förtydliganden.
Det rekommenderas att producenter av materielvårdsscheman läser in sig på ändringarna i handböckerna så att produktion och efterföljande remiss flyter på smärtfritt.​​

Handböckerna finns även tillgängliga på MVIF Online.​ ​

 

​​Produktion materielvårdsscheman


Det finns mallar för två olika produktionsmiljöer, FrameMaker respektiv​e Word.
Mallar finns även i Pdf-format för den som vill titta på dem men saknar FrameMaker och Word-licens. 

​I mallarna kan det finnas kommentarer i kursiv stil. Läs och begrunda. Tag ​bort kommentarerna när schemat är klart.
Ett materielvårdsschema ska vara dubbelsidigt. ​

All materiel som har kontrollbok ska ha scheman i dubbelsidigt A5-format​.
FrameMaker-mallar är sparade i FrameMakers MIF-format för att mallarna ska kunna öppnas med en tidigare version av FrameMaker.
Rekommendation: använd version 10 eller senare.

Ändringshistorik

  • ​​2023-01-25: S​​idfoten har uppdaterats för samtliga mallar. Den kan nu visa upp till 4 rader med text.
    Den 4:e raden är främst till för att synliggöra all skriven text under redigering men bör inte användas i slutlig version av sidfoten, då nedersta raden kommer väldigt nära sidans nedre kant.
    Inmatningsfälten vid 'E​rsätter:' och 'Tidiga​re fastställd:' har högerställts. Detta innebär att förrådsbeteckning och förrådsbenämning för ersatt dokument inte längre riskerar att bryta rad.​​

 

​​Produktion vårdkort

​​Kompletta vårdkort tas fram av FMV för materiel med fler än 54 tillsynspunkter. Se Handbok för Produktion av Materielvårdsscheman, kapitel 4.1.2, sidorna 85-87. 

FMV ska fastställa vårdkortet. 

För in följande uppgifter i huvudet på vårdkortet: Mtrl-benämning, fastställelsenummer, utgåva och datum. Skriv in nummer på tillsynspunkter, t.ex. vecka, månad, 3 månader och 6 månader.

 

​​​​Produktion bevakningskort

​Kompletta bevakningskort tas fram av FMV för kvalificerad materiel med många åtgärder vid Särskild tillsyn och Grundtillsyn. Se mer information i Hdb Prod av MVSCH, kapitel 4.2.3 sidorna 91-93.
FMV ska fastställa bevakningskortet.

Komplettera bevakningskortet med uppgifter som framgår av den röda texten på mallen. Texten på fastställt schema ska vara svart.

 

​​​Produktion förvaringskort

​Korttidsförvaringskort används av förbanden när man beslutat om korttidsförvaring.​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
FrameMaker-mallarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Mall.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/FrameMaker-mallar.aspxNavigering på sidan
Word-mallarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Mall.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Word-mallar.aspxNavigering på sidan
Pdf-mallarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Mall.png
Om du saknar Word- och FrameMaker-licens
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Pdf-mallar.aspxNavigering på sidan
Grafik och symboler till smörj- och rostskyddsschemanhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Mall.png
En zip-fil för respektive schematyp
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/Sidor/Symboler.aspxNavigering på sidan
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Vårdkort Kompletthttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/SiteAssets/Vardkort.png
Pdf-mall
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/MVIFdok/Vardkort_komplett.pdfNavigering på sidan
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Bevakningskort A5https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/SiteAssets/Bevakningskort.png
Word-mall
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/MVIFdok/bevakningskort.docxNavigering på sidan
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Förvaringskort A5https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/SiteAssets/F%C3%B6rvaringskort.png
Word-mall
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/mvif/MVIFdok/korttidsforvaringskort_M7102-463020.docxNavigering på sidan
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd