​​Farkost- och anläggningsteknik​

​Teknikområdet innefattar bland annat följande tjänster:

 • Batterier & testare
 • Brandsläckare
 • Container
 • Fördelningsdepå Arboga, Linköping och Östersund
 • Driftstöd Motorprovhus
 • Drivmedelsmateriel
 • Lastcertifiering flyg C-5/ C-17
 • Satspackning Arboga
 • Vidmakthålla generell underhållsutrustning
 • Vidmakthålla generella delsystem inom flyg och övriga områden
 • Optik/Optronik
 • Tryckkärl ​

​​

Motorprov JAS39 Gripen E. Foto: FMV
 

Skiss rigg för prov av laserskyddsglasögon. Foto: FMV​
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd