FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

​Om logistikportalen 

Logistikportalen innehåller sidor om tjänster/produkter alternativt länkar till tjänster/produkter som finns på annan plats.
Indelningen av portalen är:

  • Startsida med nyheter inom området
  • Tjänster/produkter såsom exempelvis materielpublikationsportal, reservmaterielportal, emballagebeställning och rapportbibliotek m.fl.
  • Kontakter
  • Utbildning där det kan finnas webb-baserade utbildningspaket, powerpointpresentationer m.m.

Allt innehåll är granskat och godkänt med verktygen Internet Explorer 11, Office 2010 samt Adobe Reader XI, varför vi rekommenderar dessa versioner för alla användare av logistikportalen. Om du ska arbeta med innehåll i logistikportalen rekommenderas du lägga till följande webbplatser som betrodda i din webbläsare:

  • http://*.fmv.se
  • https://*.fmv.se

Varje tjänst eller produkt är publicerad i logistikportalen utefter motsvarande publiceringsbeslut. Processen för publiceringsbeslut finns beskriven på en yta som är tillgänglig för FMV samt användare med konto för logistikportalen. Länk till denna yta finns här.

FMV portal för stödlogistik (Logistikportalen) består av grundläggande funktioner för att publicera tjänster, produkter och informationssamlingar via en SharePoint-yta. En publikt tillgänglig yta (läsrättigheter) är tillgänglig via https://logistikportalen.fmv.se/. Logistikportalen fungerar minst under Internet Explorer 11, Office 2010/ 2013 samt Adobe Reader XI.

Vi arbetar med att komplettera med fler områden. De kommer publiceras på Logistikportalen efterhand. Om du själv har idéer eller tankar kring logistikportalens innehåll är du välkommen att skicka dessa till funktionsbrevlåda FMV Kundtjänst ILS.

Du kan söka behörighet till innehållsskyddade tjänster och produkter genom din kontaktperson på FMV, alternativt skicka begäran med motivering till funktionsbrevlåda FMV Kundtjänst ILS.

Mer information om logistikportalen finns att läsa i denna läsanvisning.