​​

Om Logistikportalen

​​Logistikportalen vänder sig till dig som jobbar inom materielprojekten på FMV, Försvarsmakten eller kommer från försvarsindustrin. Portalen syftar till att på ett enkelt och effektivt sätt tillgängliggöra det stöd i form av olika tjänster och produkter som finns på FMV kopplat till:

​​​​​​


Försvarslogistik
Integrerat L​ogistikstöd (ILS)​
FMV Produktlivscykelhantering (FMV PLM)​

Detta inkluderar också beställningskluster MKOK 508 från Försvarsmakten som finansierar verksamhetsstödet på FMV inom ovan nämnda områden. 

Typen av tjänster och produkter som finns på Logistikportalen: 

Verktyg och metoder

Verktyg så som IT-stöd, produktionsmiljöer och mjukvaror. Metoder så som handböcker, mallar och checklistor, metoder och arbetssätt, kravställningar, vägledningar, stödmaterial, designregler, modeller, klausuler och regelverk.​


Kundtjänst och expertstöd

Om du behöver ytterligare hjälp eller har frågor så har vi en kundtjänst som tar emot dina frågor och stödbehov. Genom kundtjänsten kan du få rådgivning, expertstöd och i vissa fall även personligt implementeringsstöd direkt i ditt materielprojekt men också operativt stöd till förband och verkstäder. Vi hjälper även till med olika analyser och utredningar. 

​​​På Logistikportalen kommer du också att hitta en FAQ-databas (ej publicerad ännu) där du själv kan söka fram svar på dina frågor och behov. 

Ramavtal

Om du behöver konsultstöd så har vi flertalet ramavtal som du kan använda dig av tex ILS-ramavtalet​ (öppnas i FMV Kommers). För att veta mer, kontakta kundtjänst. ​

Utbildningar

På Logistikportalen hittar du fysiska utbildningar, e-utbildningar, kurser och trainee-program inom Försvarslogistik, ILS och FMV PLM. 


Kompetensnätverk och forum

På Logistikportalen hittar du olika kompetensnätverk och forum, tex ILS informationsforum. ​​


Navigering på Logistikportalen​Från startsidan kan du navigera till våra tjänster och produkter på följande sätt: 

Vad vill du ha hjälp med att hitta? ​

Här kan du skriva in vad du vill göra, vad du behöver hjälp med eller vad du letar efter i ditt arbete. Denna funktion skiljer sig från sökcenter genom att den presenterar förslag på sökord i takt med att du skriver. Dessa är kopplade mot relevanta webbsidor på Logistikportalen.

FMV:s stöd inom Försvarslogistik

Försvarslogistik är den verksamhet inom Försvarsmakten som syftar till att upprätta och bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthållighet och rörlighet hos Försvarsmaktens förband och enheter. Här nedan kan du navigera till de sex områden som Försvarslogistiken är indelad i och hitta FMV:s stöd inom respektive område. 

Tjänster och produkter A-Ö (FMV SFAP och ex-konto)

För dig med FMV SFAP eller externt användarkonto i SharePoint. Här visas alla tjänster och produkter på Logistikportalen, både de man måste ha behörighet till, men också de publika. 
 

Tjänster och produkter A-Ö 

Här visas ett begränsat utbud av tjänster och produkter på Logistikportalen som har publik åtkomst. 
 

Sökcenter

Här kan du söka på allt indexerat innehåll i Logistikportalen (logistikportalen.fmv.se) med hjälp av SharePoints inbyggda sökfunktion. Här är sökresultaten inte bara till webbpla​​tser i Logistikportalen, utan även till specifika sidor eller dokument. I sökcentret finns det möjlighet att göra avancerade sökningar. Bland annat kan du använda diverse filter. ​

Sökfält "Sök i den här webbplatsen"​

I detta fältet kan du söka på allt indexerat innehåll i Logistikportalen (logistikportalen.fmv.se) med hjälp av SharePoints inbyggda sökfunktion. Här är sökresultaten inte bara till webbplatser i Logistikportalen, utan även till specifika sidor eller dokument. Detta sökfält finns här på alla sidor i Logistikportalen, både den publika och inloggningsskyddade. Sökningen sker på den webbplats du befinner dig på inklusive eventuella underwebbplatser. Det innebär att du söker på allt innehåll i hela portalen, från startsidan, men bara på den specifika webblats du befinner dig på om du är på en webbplats under Tjänster och produkter.​
​På startsidan hittar du även:

Aktuellt just nu

Här hittar du de senaste nyheterna rörande de tjänster och produkter som finns på Logistikportalen. Här finns också äldre nyheter i nyhetsarkivet. 

Hjälp och expertstöd 

Ingången till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd och kommande "Frågor & svar" (FAQ) -databasen. 

Snabblänkar till utvalda sidor på Logistikportalen:

  • Blanketter & behörigheter; samlad plats för vanligt använda blanketter för ansökan om behörigheter till IT-stöd och publicering av materielpublikationer
  • FMV Citrixportal​; ingång till flertalet IT-stöd kopplade till försvarslogistik, PLM och ILS
  • ILS-portalen; din huvudingång till FMV:s metodstöd kring ILS
  • Kurser & kompetensutveckling inom Försvarslogistik, ILS och FMV PLM
  • Ordlista Försvarslogistik; en förteckning över Försvarsmaktens och FMV:s olika begrepp inom Försvarslogistik och ILS 
  • PRIO på FMV: FMV:s stöd kring överlämning till Försvarsmakten i PRIO
  • Teamcenter: Ingång till verksamhetsstödet för FMV PLM och IT-stödet Teamcenter
  • TIA - Teknisk Information Autonom: verktyg för sökning av teknisk information i olika databaser
  • Tidningen TIFF - Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten: Tidning om Försvarslogistik utgiven av FMV och Försvarsmakten
  • Ärendehanteringsverktyg VSDL (speciell behörighet krävs)​: ärendehantering inom FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd

Användning och tillgänglighet

Logistikportalen är en informations- och kommunikationsplattform uppbyggd i SharePoint. Allt innehåll är granskat och godkänt med verktygen Edge, Office 2016 samt Acrobat Reader. Vi rekommenderar de uppdaterade versioner av Edge och Acrobat Reader samt 2016 för Office för alla användare av Logistikportalen. 

Logistikportalen består dels av en publikt tillgänglig yta (med läsrättigheter) som är tillgänglig via https://logistikportalen.fmv.se/ och av en behörighetsskyddad yta. Du kan söka behörighet till de innehållsskyddade tjänsterna och produkterna (markerade med hänglås) genom din kontaktperson på FMV, alternativt skicka begäran med motivering till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd.


​​​​


​Vem förvaltar Logistikportalen? 

Vi som står bakom portalen finns på FMV Verksamhetsområde Logistik, avdelning Verksamhetsstöd (Log V). Avdelningen stödjer Försvarsmakten inom Försvarslogistik och FMV:s tekniska systemarbete inom bl.a. ILS och FMV PLM men även inom Miljö & Hållbarhet, Användarcentrerad systemutveckling (HFI) och Systemsäkerhet. Läs mer om vårt arbete här: Presentation om FMV Logistik Verksamhetsstöd logp.pdf​​

Stödet består av två delar; verksamhetsstöd och IT-stöd. 

Verksamhetsstödet kan du läsa mer om här: Leveranskatalogen​
IT-stödet kan du läsa mer om här: 
Systembiblioteket​

Förvaltning av innehållet på Logistikportalen 

Varje tjänst eller produkt är publicerad i Logistikportalen utefter motsvarande publiceringsbeslut. Processen för publiceringsbeslut finns beskriven på en yta som är tillgänglig för dig med FMV SFAP samt användare med ex-konto för Logistikportalen. Länk till denna yta finns här. ​Innehållet på sidorna/tjänster och produkterna, uppdateras av förvaltande funktionsroll. 

Om du hittar någon felaktighet eller har förslag på ändring av informationen maila till verksamhetsstod@fmv.se.

Om du har information att publicera, maila till verksamhetsstod@fmv.se.

Kontakta oss!

Vi är måna om att det ska vara lätt att göra rätt och att FMV levererar rätt materiel, till rätt plats och i rätt tid till Försvarsmakten. Har du några förbättringsförslag eller synpunkter på hur vi kan bli bättre på att hjälpa dig, kontakta vår kundtjänst som du hittar här: Kundtjänst-sidan

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd