FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

Om Logistikportalen 

Informationsplattform för Försvarslogistik, ILS och FMV PLM

Logistikportalen vänder sig till dig som jobbar inom materielprojekten på FMV, Försvarsmakten eller kommer från försvarsindustrin och syftar till att på ett enkelt och effektivt sätt tillgängliggöra det stöd i form av olika tjänster och produkter som finns på FMV kopplat till: 

  • Försvarslogistik
  • Integrerat Logistikstöd (ILS)
  • FMV Produktlivscykelhantering (FMV PLM)
 
Detta inkluderar också beställningskluster MKOK 508 från Försvarsmakten som finansierar verksamhetsstödet på FMV inom ett antal områden inom bl.a. Försvarslogistik, ILS och FMV PLM. 

Typen av tjänster och produkter som finns på Logistikportalen: