FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Word mallar för bokpublikationer

Nu finns det Word mallar som är tänkta att användas för framtagning av bokpublikationer publicerade på Logistikportalen.

​Mallpaket Word är avsett för framtagning av bokpublikationer utformade enligt Regelverk FMV Materielpublikationer.

Paketet innehåller mallar för inlaga, försättssidor och omslag i både A4 och A5-format i flera varianter. Utöver det finns även en mall för A3 Inlaga liggande format.

Rekommenderad programvara är Microsoft Word 2010 eller senare.

MAANM
2018-02-15

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.