FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Webbplats S1000D publicerad i Logistikportalen

I allt fler anskaffningsprojekt finns krav eller önskemål om att den tekniska informationen för ett materielsystem ska tas fram enligt specifikationen S1000D. FMV har varit med och drivit utvecklingen av specifikationen under många år. Framtagning av materielpublikationer enligt S1000D skiljer sig på flera punkter mot det traditionella och det kan därför upplevas komplext. Den nya webbplatsen samlar information om S1000D  på FMV.

​FMV har varit med och drivit utvecklingen av S1000D under många år. Framtagning av materielpublikationer enligt S1000D skiljer sig på flera punkter mot det traditionella och det kan därför upplevas komplext. Den nya webbplatsen samlar information om S1000D på FMV. Webbplatsen omfattar:

  • beskrivning av S1000D
  • de styrande dokument som gäller vid arbete enligt S1000D på FMV
  • hur processen ser ut i ett projekt med S1000D
  • utbildningar
  • webbvisare för exempelprojekt i S1000D (Stridsfordon 90)
  • länkar till extern information om S1000D

Webbplatsen finner du i Logistikportalens publika del under Materielpublikationer. Direktlänk till webbplatsen är https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Startsidemall.aspx.

OALI
2021-08-16

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.