FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Viktigt om datum i Teknisk order

Tekniska order (AF, MF) får inte ha ett slutdatum för införandeperiod av modifiering/kontroll som är tidigare än fastställandedatumet på tekniska ordern.

​Detta för att det inte ska ställa till problem när tekniska order (AF, MF) ska registreras i Försvarsmaktens system PRIO.

MAANM
2018-02-27

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.