FMVs portal för stödlogistik

Loglogo
Felstavat ord

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​Tekniska order - TO

Teknisk order är en särskild materielpublikation som utges av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten. Genom teknisk order regleras drift, underhåll, vård och modifiering av förnödenheter.
TO-systemet är det administrativa stödsystem som FMV använder, för att på uppdrag av FM ta fram, fastställa, ge ut, följa upp, ändra och upphäva materielpublikationstypen, TO.
Berörda brukare, det vill säga lokala produktionsledare inom FM, centrala verkstäder, m fl, använder, för att bevaka och abonnera på aktuella Tekniska order, TO, inom sina verksamhetsområden.
TO-systemet bygger på att varje TO knyts till materielen i en materielgruppsindelning. Materielgruppsindelningar fastställs på TO.
TO-systemet är ''abonnemangsbaserat''. Materielgruppsindelningarna är basen för abonnemangshanteringen. Brukare av TO abonnerar på TO för materielgrupper inom sina verksamhetsområden.
Mer information om tekniska order och de olika typerna finns i ”Regelverk FMV materielpublikationer”.


​2022-02-27 Nyhet angående hantering av TO under driftsättningsperiod​

I samband med Go-live av Teamcenter kommer det finnas begränsningar i möjligheterna att hantera TO i våra system.​ Se hela nyheten​.


2021-02-22 Viktig information gällande förnödenhetsansvar på Tekniska Order

Från och med 2021-03-08 kommer 5-siffrig förnödenhetsansvarskod vara obligatoriskt ange vid publicering av TO.
Informationen anges i sidfoten på TO-mallar version 2021-02-16 som finns tillgängliga på Logistikportalen och DITO-webb.

Kort instruktion för att ange ansvarskod följer nedan. Se även Lathund TO-mall för utförligare instruktion.

  • FMV: Tekniskt ansvarig beslutar om vilken ansvarskod som ska anges och ska överensstämma med berörd materiel.
  • Försvarsmakten: Ange samma förnödenhetsansvar som materielen TO:n berör. Se ansvarskod för närmaste tillhörighet/förrådsbeteckning i GoF.

Nyheter hantering av Tekniska Order i vidmakthållandeskede

I och med VÖG har Försvarsmakten designansvar för materiel i vidmakthållandeskede, se länk TO VMH-skede nedan för beskrivning av skillnader mot tidigare arbetssätt. 

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
DITO - SFAPhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/DITO-logo_150.png
Öppna DITO via SFAP-dator.
Öppnas i ny flik.
http://dito.fmv.se/Ny flik
DITO - FMV Publikationsportalhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/DITO-logo_150.png
Öppna DITO via FMV Industrinät.
Öppnas i ny flik.
https://portal.fmvpubl.seNy flik
TO-mallarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TO_lila_kugghj_150.png
Förteckning över TO-mallar i Wordformat
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/to/Sidor/TO-mallar.aspxNavigering på sidan
TO i VMH-skedehttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TOvmh_knapp.png
Hantering av TO för materiel i vidmakthållandeskede
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/to/Sidor/TO-VMH-skede.aspxNavigering på sidan