FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

TIA MF är publicerad

TIA MF är en ny produkt i TIA-plattformen och ersätter PMF Web med motsvarande funktionalitet.

​TIA MF (Teknisk Information Autonom - Materielförteckningar) innehåller reservdelskataloger, satslistor och tillbehörslistor som markerats för web-publicering i system PMF.

Från TIA MF kommer TIA SATS att produceras, TIA SATS ersätter CD SATS från februari 2018.
Se även informationsbrev TIA MF.

För mer information om område materielförteckningar, se separat sida för Materielförteckningar.

ULYJO
2017-11-22

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.

​Från TIA startmeny, klicka på produkt TIA MF.