FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Ny version av Regelverk FMV Materielpublikationer

Nu finns version 2.0 av Regelverk FMV Materielpublikationer publicerad på Logistikportalen.

​Version 2.0 av Regelverk FMV Materielpublikationer publicerad

En uppdatering av Regelverk FMV Materielpublikationer är gjord och finns nu publicerad på Logistikportalen: Regelverk FMV Materielpublikationer

Observera! Som en följd av verksamhetsövergången 2018/2019 täcker den här versionen inte alla aspekter. För materiel i vidmakthållandeskede nu gäller en interimistisk instruktion för fastställande, se Fastställande av Materielpublikationer.

Uppdateringar av regelverket och interimistiska instruktioner kommer att ske löpande.

Huvudsakliga förändringar i version 2.0:

  • Processbeskrivningarna A1-A8 har förkortats och gjorts tydligare.
  • Teckningsanvisningar har ersatts av nytt dokument, Illustrationsanvisningar.
  • Dokumentet TO-beskrivning har delats upp i flera dokument, och förtydligats för bättre läsbarhet.
  • Dokumentet Reservdelskatalog har uppdaterats.
  • Marinspecifik information gällande produktion av bokpublikationer tillagt i regelverket.
  • Flygspecifik information gällande produktion av bokpublikationer tillagt i regelverket.
  • Uppdateringar införda gällande leveranser av digitala publikationer.
  • Flertalet språkförbättringar införda i regelverket.
MAANM
2019-08-19

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.