FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Fastställande av Materielpublikationer för materiel i vidmakthållandeskede

Nyheter gällande Materielpublikationer för materiel i vidmakthållandeskede

​Fastställande av Materielpublikationer (utom TO) för materiel i vidmakthållandeskede beskrivs i 19FMV1247-7:1. Förtydligande av hanteringen för handläggare på FMV, finns publicerat på logistikportalen, under sidan för Materielpublikationer. Blankett för publiceringsbeslut (ersätter fastställandebeslut för materielpublikation för materiel i vidmakthållandeskede) finns även den på logistikportalens sida för blanketter.​

HAKAL
2019-05-20

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.