​TIFF - Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten

​Tidningen TIFF utkommer med fyra nummer per år. Den utges av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten och
distribueras till försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m.fl.
Syftet är att utbilda och informera personal som jobbar med teknisk tjänst åt Försvarsmakten.​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
TIFFhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/TIFF%20v5.png
Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten
http://tiff.mil.se/Ny flik
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd