FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

​TIFF - Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
TIFFhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/TIFF-logo.png
Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten
http://tiff.mil.se/Ny flik

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

Tidningen TIFF utkommer med fyra nummer per år. Den utges av Försvarets materielverk på uppdrag av Försvarsmakten och distribueras till försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier m.fl. Syftet är att utbilda och informera personal som jobbar med teknisk tjänst åt Försvarsmakten.