FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Uppdaterad PLM sida på Logistikportalen

​Uppdaterad webbplats för PLM

Uppdaterad webbplats för PLM

Ny version av PLM webbplatsen är nu publicerad och driftsatt. 

Området Produktlivscykelhantering (PLM, Product Lifecycle Management) omfattar alla aspekter av en produkts livscykel och är en central funktion genom materielförsörjningsprocessen.

Nyheterna i den uppdaterade PLM webbplatsen omfattar nytt utseende efter FMV:s grafiska profil, layoutändringar och en ny filosofi för kategorisering av information.

Målet med den nya filosofin på PLM webbplatsen är att användaren själv väljer vilken information den vill ta del av genom att utvidga ämneskategorier. Ytterligare har ändringar gjorts för att PLM webbplatsen ska prioritera att den viktigaste informationen syns med minst ansträngning. PLM webbplatsen följer nu även ett mönster för att skapa igenkänning.


2024-01-16

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.