FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

UPPDATERING: Problem åtgärdat! Inloggning i Citrix ej möjlig

UPPDATERING: Problem åtgärdat! Åtkomst till Teamcenter via citrix är för närvarande ej möjligt.

​​Åtkomst till Teamcenter via citrix är för närvarande ej möjligt. Arbete pågår för att lösa problemet snarast möjligt.

UPPDATERING. Problemet är avhjälpt sedan 10-tiden på förmiddagen.


OALI
2022-10-03

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.