FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

DITO stängs ner i maj 2024

DITO stängs ner i maj 2024

DITO stängs ner i maj 2024

FMV genomför förändringar i IT-stödet och det innebär ändringar för hur användare kommer att kunna läsa och ta ut Tekniska Ordrar (TO).

Idag så kan en användare komma åt en TO v​​ia Team​center eller via DITO.

I DITO finns olika sätt att komma åt en TO:

  1. Via logistikportalen samt​ direktåtkomst till Dito från en SFAP (FMV DITO Web) – Benämns även DITO WEB1
  2. Via FM IP-nät– Benämns även DITO WEB2
  3. För Exportländer – Benämns även DITO WEB3, 4 eller 5

Åtkomsten till DITO via Logistikportalen (alternativ 1 – DITO WEB1) kommer inte möjliggöras efter 2024-05-14, vilket innebär att de användare som läser TO via Logistikportalen behöver komma åt TO via Teamcenter. From den 8 november 2023 är TO åtkomlig via TIA GoF.

Prenumeration/avisering av TO, CD för utskick samt integrationer till övriga system (tex PRIO) påverkas inte av denna förändring.

Om du saknar behörighet till Teamcenter eller TIA och behöver åtkomst till TO bör du snarast ansöka om det. Om du är extern användare sker åtkomst till Teamcenter via Citrix-portalen. 

Du behöver innan du söker efter behörighet till Teamcenter ett Citrix-konto. I Citrix är det praxis att användar-ID i Citrix/REFhdl ska vara samma som LANDAID eller FMID. En person som redan har erhållit ett LANDAID eller FMID ska alltså säkerställa att användarkontot i Citrix har samma ID, detta för att undvika otillåtna dubbletter.

För åtkomst till Citrix, kontakta cfsfmvpubl@fmv.se för mer information.

Ansökan till Teamcenter: Behörighet & inloggning (fmv.se)

Ansökan till TIA: TIA - Logistikportalen (fmv.se)

Ansökan till IDA: Startsida IDA (fmv.se)

​ 2024-01-17

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.