FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Kurskatalog för PLM-kurser publicerad

​​​​Nu finns det möjlighet att se kursutbud och söka kurser relaterade till FMV:s PLM-lösning. Kurskatalogen hittar du på PLM:s Utbildningssida.​

jygun
2022-09-07

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.