FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

Kontaktinformation

Ansvariga för logistikportalen och dess tjänster och produkter nås via funktionsbrevlådan FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd. Inloggade användare kan finna kontaktpersoner för logistikportalen här.
 
Övriga funktionsbrevlådor: ​

Funktionsbrevlåda

​Kommentar

​FM FMLOG Försörjning (RESMAT)​ ​Säkerhetsdatablad; innehåll & produkter
Grund- och Förvaltningsdata (GoF) Kontakt vid frågor gällande stödsystem, regler, anvisningar, handböcker och metodstöd
Hållbarhet ​Miljöfrågor
Kemi Kemifrågor
Kontakter materielplanerare FSV Försörjning ​Återanskaffning av reservdelar och drivmedelsprodukter
Strålskydd ​Strålskyddsfrågor
NATO Codification System (NCS) ​National Codification Bureau (NCB) Sweden
NATO Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE)/Firmaregister ​National Codification Bureau (NCB) Sweden