FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

FMV instruktion FAG F trafikvärdighet

Nu är FMV instruktion FAG F trafikvärdighet släppt på FMV Logistikportals behörighetsskyddade del.

​Du som har tillgång till logistikportalens behörighetsskyddade del hittar instruktionen här: FMV instruktion FAG F trafikvärdighet. Frågor kring denna instruktion kan ställas till Funktionsbrevlåda FMV Fordonsregistrering

RRSN
2017-12-21

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.