FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

WEBB-visare S1000D

Nu finns det möjlighet att publicera teknisk information i S1000D format för både FMV och FM i en WEBB-visare av enklare gränssnitt.

WEEB-visaren är plattformsoberoende och publicerar information producerad enligt S1000D (version 4.1) både som PDF och HTML4 såväl online som offline.  FMV-publicering sker i FMV:s digitala bibliotek (endast tillgänglig för FMV) och för FM sker det på emilia. Den är byggd på en webbgränsyta som består av Internet Explorer och HTML4 byggd med JAVA-script. För mer information se https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Sidor/WEBB-visare-S1000D.aspx

MAANM
2019-08-22

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.