FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Viktig information om nummeruttag för Teknisk Order

Gamla uttag, gjorda före 2021-01-01, av TO-nummer och tillhörande förrådsbeteckningar är obrukbara.

Nummeruttag – d.v.s. erhållna löpnummer samt förrådsbeteckningar – gjorda innan 2021-01-01 har inte migrerats till Teamcenter och är därmed obrukbara. TO med dessa nummer kan inte publiceras i TC. Om ni är osäkra på om erhållna nummer är brukbara, kontakta tekniskaorder@combitech.se för verifiering.

Efter att en TO publiceras i Teamcenter förs den under efterföljande kväll/natt över till Web1 i DITO och andra system som t.ex. PRIO. Denna eftersläpning medför således att det finns differenser mellan vad som för stunden presenteras och finns att läsa i Teamcenter ​respektive i övriga system.​​


OALI
2022-05-25

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.