FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

TIA SHV Utbildning/Access

Utbildning/Access i TIA SHV - StrukturHanteringsVerktyg i GoF

SHV-Strukturhanteringsverktyget är tänkt för dig som arbetar med strukturer i GoF. På ett enkelt sätt kan befintliga strukturer ändras, uppdateras eller förbättras.

Funktionerna "ingår-i", "består-av" och antal är parametrar som kan påverkas i SHV.

Välkommen att anmäla Dig till en 1-timmes introduktionskurs via SKYPE för att få tillgång/access till TIA SHV.

Förutsättningen är att du har ​ett GoF användarnummer och är TIA GoF användare.

Vi har kurser vid följande tillfällen.
Januari: 31
Mars: 6
April: 17
Maj: 29

Tid: 13:00 - 14:00
Plats: SKYPE

Mejla Ditt intresse för TIA SHV till: verksamhetsstod.gof@fmv.se

PEBAC
2019-09-09

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.