FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

TIA DV publicerad

Det är nu möjligt att söka behörighet till TIA DV.

Onsdag den 4/12 tillgängliggörs TIA DV (Teknisk Information Autonom - DokumentValidering).
TIA DV är en produkt för validering av förrådsbeteckningar och TO-beteckningar i PDF-dokument och omfattar i dagsläget information från GoF REG, PRIO, REF, PMF, Lift och DITO.
Användningsområden är exempelvis kvalitetskontroll av förnödenhetsreferenser i dokumentation mot dagsfärskt data från GoF REG.

För åtkomst till TIA DV krävs behörighet som du begär av cfsfmvpubl@fmv.se.
Blanketten "Behörighetsansökan TIA" finns här på Logistikportalen samt  på TIAs inloggningssida.

Se mer om TIA via den behörighetsskyddade delen av Logistikportalen: https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/tia

Vid frågor (förutom behörighetshantering), kontakta FMV Kundtjänst ILS på ilsstod@fmv.se. ​

ULYJO
2019-12-04

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.