FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

TIA DOK publicerad

Det är nu möjligt att söka behörighet till TIA DOK.

TIA DOK publicerad

Nu är det möjligt att söka behörighet till TIA DOK (Teknisk Information Autonom - Dokument).

TIA DOK är en produkt för textsökning i dokumenten i TIA (inledningsvis endast fastställda TO-dokument).  

Användningsområden är exempelvis för att kontrollera förekomster av referenser i Tekniska Order.

 

För åtkomst till TIA DOK krävs behörighet som du begär av cfsfmvpubl@fmv.se.
Blanketten "Behörighetsansökan TIA" finns här på Logistikportalen samt  på TIAs inloggningssida.

 

Se mer om TIA via den behörighetsskyddade delen av Logistikportalen: https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/tia

 

Vid frågor (förutom behörighetshantering), kontakta FMV Kundtjänst ILS på ilsstod@fmv.se.

ULYJO
2020-03-16

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.