FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Produktblad VSDL 1.8.0

Nu finns ett produktblad tillgängligt på VSDLs startsida som kortfattat beskriver vad VSDL är, riktat till samtliga intressenter av verktyget.

Produktbladet har skapats för att på ett komprimerat sätt ge intressenter till verktyget en sammanfattande bild av vad VSDL är, hur det fungerar, vilka det är till för och vilka effekter det har. Produktbladet ger en översiktlig beskrivning av de mest centrala funktionerna och begreppen i verktyget.

Vid behov, sprid gärna produktbladet. Du finner det på VSDLs startsida.

Vid frågor gällande VSDL, kontakta FMV Kundtjänst ILS, ilsstod@fmv.se.

OALI
2020-12-10

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.