FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Offline-versioner av TIA RDK och TIA SATS

Ny version av TIA SATS Offline samt TIA RDK Offline

Nu finns en ny version av TIA SATS Offline tillgänglig samt den första versionen TIA RDK Offline som innehåller reservdelskataloger. Abonnenter av TIA SATS får per automatik tillgång även till TIA RDK. För ytterligare information, se http://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/materielforteckningar/Sidor/Startsidemall.aspx .

MASEL
2020-09-09

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.