FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Ny version av VSDL

Nu finns version 1.8.0 av VSDL publicerad på Logistikportalens inloggningsskyddade del.

Den nya versionen ersätter den gamla. Ärenden från föregående version finns kvar i den nya. Du hittar VSDL här.

Huvudsakliga uppdateringar i VSDL 1.8.0 är:

 • Kundtjänst kan arkivera inkomna ärenden utan krav på behandling i de fall ärenden inkommit fel och bara ska dokumenteras.
 • Det finns nu individ- och rollöversikter på startsidan och vid omlottningsfunktioner för att underlätta lottningsarbete.
 • Ärenden kan nu sättas under beredning, i de fall där de förväntas ta lång tid att avsluta.
 • Individer inom en roll kan nu notifera varandra om ett ärende genom att skicka meddelanden från ärendevyn för aktuella ärende.
 • En ny alternativ listvy över FAQer finns i FAQ-formuläret, för att ge en enklare översikt.
 • Specialister kan nu skicka med en avslutskommentar som kan innehålla info till kundtjänst utan att det syns för kunden.
 • Mailskapande för kundmail har strömlinjeformats.
 • Ärenden kan nu upplysa om att diarieförande bör ske.
 • Ärendeinfo gallras nu ut efter 24 månader av inaktivitet. Kort sagt är det persondata som raderas för att följa lagkrav.
 • Ärenden som avkvitteras av annan användare tappar inte längre svar till kund.
 • Användare blir nu påminda via mail om utkvitterade/beredningsärenden ligger för länge utan att avslutas.
 • Det går nu filtrera på ärenden man själv behandlat i ärendehistoriken.
 • Man kan nu titta på alla ärenden ärenden i ärendehistoriken och är inte längre begränsad till tvåmånadersperioder.
 • Specialister kan nu välja om de vill skicka med sitt namn i svarsmailet till kund eller ej.
 • Man kan nu fritext-filtrera FAQer när man letar relevanta FAQer som kundtjänst i skapa ärende-formuläret.
 • Kundtjänst kan nu filtrera fram system/verksamhetsområden genom att välja ett delsystem/tjänst inom verksamhetsområde.
 • Kontaktinformation tillagd på startsidan.

En komplett lista på revisionsändringar finns här.

Vid frågor gällande VSDL, kontakta FMV Kundtjänst ILS ilsstod@fmv.se.  

OALI
2020-08-31

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.