FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Release av VSDL 2.0

Ny version av VSDL är nu publicerad och driftsatt på Logistikportalen.
VSDL är det ärendehanteringsverktyg som används för hantering av kundtjänstärenden i FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd och är en anpassning i FMV SharePoint-miljö.
Nu kan du som projektledare eller förvaltningsledare själv administrera personal i VSDL (distribuerad administration), och det finns möjligheter för ett ärende att hanteras av flera funktionsroller enligt förutbestämd ordning (processmönster). Nyheterna i VSDL 2.0 omfattar dessutom funktionalitet för statistik och utdata, samt en del layoutändringar.

Funktionaliteten för distribuerad administration möjliggör för projektledare, förvaltningsledare eller motsvarande att själva lägga till och ta bort användare för de funktionsroller som ingår deras förvaltningsansvar, samt hantera funktioner för avisering, påminnelser m.m. för respektive roll. Det innebär också att roller med förvaltningsansvar i VSDL kommer ha lättare att få en översikt över vilka ärenden som är aktiva inom ansvarsområdet utan att själv behöva vara medlem i varje funktionsroll.

Processmönster är en funktion för att kunna förutbestämma att för vissa kombination i VSDLs lottningsmatris kommer ärenden att gå genom ett förutbestämt processmönster. Tidigare har ärenden bara kunnat hanteras enligt principen Kundtjänst – Specialist – Kundtjänst. Med processmönster kan man definiera att flera olika roller ska göra olika uppgifter med ärendet i förutbestämd sekvens, innan det återgår till kundtjänst för svar till kund.

Statistik och utdata-funktionaliteten gör det möjligt för användaren att få en direkt överblick över aktuell status i VSDL, samt generell statistik, i tabell- och diagramform. För användare med roller som t ex  projektledare eller förvaltningsledare finns också möjlighet att exportera detaljerad ärendestatistik och FAQ-statistik för de områden man ansvarar för i VSDL.

Layoutändringarna som är genomförda är anpassningar till FMV:s förändrade grafiska riktlinjer.

Länk: Start (fmv.se)

OALI
2023-12-13

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.